Blog

Profil

PROFIL

IFTITAH

 

“Sesungguhnya yang memakmurkan

 masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah

dan Hari Kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat,

menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali

kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk

orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(at-Taubah : 18)

 

 

Dibentuk pada tahun 2012, Islamic Centre al-Hasra hadir untuk bisa mengembangkan sayap dakwah Yayasan al-Hasra yang sudah menggarap dan memberikan pelayanan pendidikan sekolah terhadap umat Islam di Depok. Berpusat di masjid, yang secara harfiah bermakna sebagai tempat sujud umat Islam, Islamic Centre al-Hasra diamanahi oleh Yayasan untuk ikut serta dalam gerak dawah memberdayakan umat Islam, meningkatkan harkat dan marwah umat Islam dengan cara membangun kesadaran baru, membuka wawasan keilmuan dan meningkatkan kesejahteraan umat yang dilandaskan pada ajaran tauhid.

 

 

 

YAYASAN AL-HASRA

 

Didirikan pada tahun 1984 oleh H. Hashuda dan istri Hj. Siti Zahara,  Yayasan Al-Hasra  bertujuan untuk:

 1. Memajukan dan mengembangkan syi’ar Islam, baik ‘ubudiyah maupun amaliah;
 2. Mengembangkan pendidikan baik umum maupun kejuruan berdasarkan ajaran Agama Islam dan kegiatan sosial dalam arti luas; –
 3. Menanam dan mengembangkan kesadaran berkarya dan berwiraswasta, baik dalam pertanian, perkebunan, peternakan maupun kerajinan tangan lainnya (home industri), agar supaya mereka menjadi manusia yang berguna dan bertanggung-jawab.-

 

Sejak era Founding Father Yayasan Al-Hasra Bapak H. Hashuda dan istri tercinta Hj. Siti Zahara sampai saat ini, Yayasan Al-Hasra secara istiqamah terus berusaha melakukan tugas-tugas dan tanggungjawab dakwah terutama di bidang pendidikan. Namun saat ini, menghadapi tantangan era baru dengan gelombang perubahan yang sangat cepat, Al-Hasra harus cepat pula beradaptasi, mengelola perubahan dengan kreatif, dan bahkan harus mengambil posisi memimpin perubahan umat di Depok, untuk membuktikan bahwa Islam adalah ajaran Rahmatan lil alamin.

 

NAMA

 

“Islamic Center Al-Hasra”

 

TUJUAN

 

 1. Memberdayakan umat yang bangga dengan identitas keislamannya
 2. Mendukung pendidikan yang menghasilkan Sumber Daya Insani yang bermutu dan berkeadaban.
 3. Mewujudkan Islamic Centre yang unggul dan bertata kelola baik.

 

 

 

VISI TAHUN 2022

 

“Masjid Pemberdayaan Umat Terbaik di Kota Depok”

 

MISI

 

 1. Memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah di masjid al-Hasra
 2. Menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya insani, pemberdayaan sosial dan dan pemberdayaan ekonomi umat.
 3. Menyelenggarakan pelatihan dan kajian keislaman yang mencerahkan.
 4. Mengelola Islamic Centre of Al-Hasra sebagai organisasi pembelajar yang reponsif dan terbuka berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

 

AKTIFITAS

 

 1. Layanan Peribadatan

Memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman di masjid Al-Hasra, mulai dari sholat, zakat, infaq, shodaqah, puasa, umroh, haji dan ibadah lainnya.

 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan-pelatihan.

Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan-pelatihan bagi jamaah untuk meningkatkan keimananan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

 1. Fasilitasi Beasiswa bagi Anak Bangsa

Memberikan fasilitas beasiswa bagi anak bangsa dari keluarga tidak mampu yang memiliki semangat dan motivasi kuat untuk mengikuti dunia pendidikan formal.

 1. Pemberdayaan Keluarga-keluarga Dhuafa

Memberdayakan keluarga-keluarga dhuafa di sekitar Bojongsari agar bisa mandiri dan memiliki martabat sebagai makhluk ciptaan yang dimuliakan Allah.

 1. Pemberdayaaan lembaga-lembaga Islam

Islamic Center Al-Hasra juga bertanggungjawab dan ingin hadir sebagai   sebagai salah satu kekuatan umat Islam di Depok yang ingin berbagi dan maju bersama dengan  lembaga-lembaga Islam lainnya seperti Takmir Masjid, Majlis Ta’lim, TPA/TKA, Mushola.

 1. Kajian-kajian Keislaman Kontemporer

Melakukan kajian-kajian pencerahan dengan fokus terhadap isu-isu kontemporer yang dibutuhkan oleh umat Islam.

 1. Penghimpunan Dana ZISWA.

Untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatannya,  Islamic Center Al-Hasra melakukan kegiatan fundraising melalui potensi dana sosial umat yang sangat besar melalui zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.

 

 

PENGORGANISASIAN

 

PENGELOLA ISLAMIC CENTER AL-HASRA

 

Pelindung                            : Dewan Pembina Yayasan Al-Hasra

Penanggungjawab          : Pengurus Yayasan al-Hasra

 

Ketua                                    : Drs. Zamah Sari, M.Ag.

Sekretaris                            : Tedy Sediana, S.Pd.

Bendahara                          : Abdurrohim, S.Pd.

Riset dan IT                         : Mustofa, Erin Alifadini dan Wasta

 

Divisi Kemakmuran Masjid

Ketua                                    : Drs. Abdul hamid

Sekretaris                            : Randi, S.Pdi.

Bendahara                          : Zamzam, S,Pd.

 

 

Divisi Pendidikan dan Dakwah

Ketua                                    : Drs. Andi Suhandi

Sekretaris                            : Fajar, S.Pd.

Bendahara                          : Risawati, S.Pd.

 

Divisi Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah

Ketua                                    : Dra. Helmidar

Sekretaris                            : Samsul, S.Pdi.

Bendahara                          : Zilfa Yetty

Fundrising                          : Herman Risin, S.Pd.

 

Staf Islamic Centre          : Arif

 

PENUTUP

 

“Wahai orang-orang yang beriman… ! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Muhammad : 7)

Iklan